seven

Lantbruksbyggnader

Anlita oss så löser vi resten!

Vi är också rätt partner när du behöver bygga till eller justera befintlig byggnad.

Vi bygger

Lantbruksbyggnader

Vi har stor erfarenhet och kunnande på uppförande av lantbruksbyggnader. Vi bygger stallar för mjölkproduktion, svinstallar, köttdjur, plansilos, allt för din gödselhantering (brunnar, ledningar), biogasanläggningar, spannmålsanläggningar, maskinhallar och det gäller såväl nybyggnad som om- och tillbyggnad.

 

Då vi har egen Prefabfabrik för betongväggar där vi kan göra väggar, spaltupplag, L-stöd, pumpbrunnar, fundament och andra specialprodukter kan vi ta fram konkurrenskraftiga priser till ditt projekt.

 

Vårt engagemang kan vara allt från totalentreprenad inkl. schakt till leverans av Prefab produkter.

Kontakta oss

Ställ dina frågor och funderingar om lantbruksbyggnader till oss.

Löttorps Betong & Åkeri
Förrådsvägen 8
387 72 Löttorp

Ulf: 0708-79 61 84
ulf@lottorpsbetong.se

Rickard: 0709- 77 31 52
rickard@lottorpsbetong.se