Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Viktiga begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig när du skickar in ett formulär och även vid användning av våra tjänster. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan vår hantering av både personuppgifterna du lämnar till oss och de vi samlar in vid användandet av tjänsterna.

Information vi samlar in om dig
När du använder våra tjänster/webbplatser lagrar vi information om din användning. Informationen som lagras kan delas upp i olika kategorier:

 • Teknisk information/enhetsinformation
  Genom loggar registrerar vi teknisk information om den enheten och den uppkoppling du surfar med på våra webbplatser/tjänster. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens.
 • Geografisk information
  När du använder vår webbplatser/tjänster beräknar vi din geografiska position. Om du har godkänt platstjänster på din enhet samlar vi löpande in uppgifter om din geografiska position.
 • Cookies
  När du använder vår webbplats lagrar vi cookies för att få statistik på vår hemsida. Cookies hjälper oss också att anpassa vårt innehåll till dig och se generella beteendemönster på våra webbplatser och därmed lära oss mer om våra användare och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser.

Vad används uppgifterna till?

Löttorps Betong & Åkeri AB behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och förbättra Löttorps Betong & Åkeri AB’s tjänster till dig som kund/besökare.

 • Kundvård
  Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter kring dina tjänster och prenumerationer. Vi använder även dina personuppgifter när vi behöver kontakta dig i något ärende som rör dina tjänster.
 • Hantera dina prenumerationer och tjänster
  Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig rätt typ av tjänster och prenumeration när du besöker våra tjänster och webbplatser.
 • Förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser och tjänster
  Vi använder personuppgifter för att kunna ge dig mer användarvänliga tjänster.
 • Personifierade erbjudanden och annonser
  Vi vill kunna erbjuda dig skräddarsydda erbjudanden och annonser när du besöker våra sajter. Det innebär att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till dig som individ så du kan få relevanta annonser och erbjudande utifrån vilka sidor du besöker på våra webbplatser, vilka tjänster du använder på våra webbplatser eller den demografiska data som du har gett oss (ålder och kön etc). Vi använder oss även av geopositionering för att ge dig anpassade annonser och erbjudande nära där du är.
 • Rekrytering
  Vi använder personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar, om du söker arbete hos oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar dem så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina Personuppgifter behandlas av Löttorps Betong & Åkeri AB och dess personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Löttorps Betong & Åkeri AB rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Löttorps Betong & Åkeri AB.

Överföring av personuppgifter till tredjeland?

Löttorps Betong & Åkeri AB överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Löttorps Betong & Åkeri AB och dess personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s land utanför EU/ESS kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Cookies

Löttorps Betong & Åkeri AB använder cookies på webbsidorna och i tjänsterna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och våra produkter och tjänster. Om du vill undvika cookies frånLöttorps Betong & Åkeri AB och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster.

Läs mer i vår Cookiepolicy.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.

 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när